Ceník se připravuje

-

Platba a poplatky

Úhrada za ubytování je prováděna na pokladním místě v recepci hotelu.

Rezervaci ubytování je možné provést telefonicky, osobně, přes email a po té převodem zálohy na bankovní účet (po předchozí domluvě).

Zájemce o ubytování předloží k evidenci občanský průkaz nebo pas.

Při objednání pokoje požadujeme zálohu v minimální výši 50% z celkové částky za pronajatý pokoj.

V případě zrušení objednávky před nástupem k pobytu jsou z poskytnuté zálohy odečteny náklady spojené se zajištěním objednávky (minimální částka za zrušení objednávky je 100,- Kč)

1) Zrušení objednávky do 28 dnů odpočet za zálohy – storno poplatek 10%

2) Zrušení objednávky do 27-21 dnů odpočet za zálohy – storno poplatek 25%

3) Zrušení objednávky do 20-10 dnů odpočet za zálohy - storno poplatek 50%

4) Zrušení objednávky do 9-5 dnů odpočet za zálohy - storno poplatek 75%

5) Zrušení objednávky do 4-1 den odpočet za zálohy - storno poplatek 90%

6) Při nenastoupení pobytu v určený termín - storno poplatek 100%

V případě poškození nebo zničení majetku  bude výše škody vyčíslena a ihned uhrazena na recepci hotelu.

Víme, že děti jsou nevyzpytatelné a nečekaně mohou onemocnět. Proto Vám v případě storna na poslední chvíli kvůli nemoci dětí, které podložíte potvrzením od lékaře, přesuneme ZDARMA Váš pobyt na jiný vyhovující termín.